KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Uprzejmie informujemy, że czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola przedłużone zostało do 18.04.2021 r.


Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021 r..pdf


Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka


Witam wszystkich Rodziców w nowym roku szkolnym 2020/2021 i przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy Przedszkola.
Ze względu na pandemię Przedszkole będzie pracowało w reżimie sanitarnym, opierając się na wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Reżim sanitarny

Zobowiązuje się rodziców  do przestrzegania rygoru sanitarnego, w szczególności:

 • Do nie wchodzenia na teren placówki. Dziecko będzie odbierane z przedsionka przez pracownika przedszkola. Wyjątek: Rodzice dzieci nowo przyjętych, w pierwszym dniu pobytu dziecka z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, zakryty nos i usta, zachowany dystans społeczny – 2 metry) oraz w celu podpisania umowy i spotkania z nauczycielem i pedagogiem specjalnym według niżej zamieszczonego harmonogramu.
 • Do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do innych Rodziców i ich dzieci wynoszącego 2 metry.
 • Do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 • Do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy oddziału.
 • Do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.
 • Do przyprowadzania i odbierania  dzieci przez osoby zdrowe, nie będące na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz które nie pozostają w bezpośrednim kontakcie z osobami na kwarantannie.
 • Do codziennego (rano i wieczorem) mierzenia temperatury u dziecka.
 • Do nieprzynoszenia do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Do stałego kontaktu telefonicznego z nauczycielami i dyrektorem Przedszkola.
 • Do pilnego odebrania dziecka w przypadku występowania u niego niepokojących objawów choroby.
 • Wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecko przy wejściu do przedszkola, jak i w przypadku występowania niepokojących objawów w ciągu dnia.

Działania placówki w ramach reżimu sanitarnego:

 • Dzieci będą przebywać wraz z nauczycielami w wyznaczonej, stałej sali.
 • W każdej grupie będą stałe nauczycielki i personel pomocniczy.
 • W grupie przebywać będzie maksymalnie 20 dzieci.
 • W salach usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie da się skutecznie wyprać lub zdezynfekować (np. dywany, pluszowe zabawki) Pozostałe zabawki i sprzęty będą systematycznie dezynfekowane.
 • Sale będą przynajmniej raz na godzinę wietrzone.
 • Dzieci będą korzystać z ogrodu przedszkolnego. Grupy będą wychodzić rotacyjne, tak by dzieci z różnych grup nie mieszały się. Sprzęt ogrodowy będzie po każdej grupie dezynfekowany.
 • Nauczyciele i pracownicy będą zachowywać miedzy sobą dystans społeczny – 1,5 m
 • Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum.
 • W przypadku konieczności wejścia Rodzica do Przedszkola należy zdezynfekować ręce, zakryć usta i nos. Zachować dystans społeczny w stosunku do innych osób wynoszący 2 metry.
Sprawy organizacyjne

Skład Rady Pedagogicznej Przedszkola - zakładka Kadra

Godziny pracy Przedszkola: 6.30 – 17.00

Godziny pracy poszczególnych oddziałów:

Grupa I –   8.00 – 17.00

Grupa II –  7.30 – 16.30

Grupa III – 8.00 – 16.00

Grupa IV – 7.00 – 16.00

Grupa V –   6.30 – 15.30

Dla bezpieczeństwa dzieci i wszystkich pracowników przedszkola proszę o przyprowadzanie dzieci w godzinach pracy oddziału, by nie stykały się one z dziećmi z innych grup.

Godziny posiłków: 8.30 – śniadanie, 12.00 – obiad, 14.30 – podwieczorek.

Proszę, by dzieci przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.15, a odbierać od godz. 15.00.

Zajęcia dydaktyczne trwają od godz. 9.00 do 10.00, oraz od 13.00 do 14.00 ( praca z dziećmi starszymi w zespołach i indywidualnie).

Jeśli dziecko będzie odbierać ktoś inny niż rodzice proszę pobrać załącznik nr 1 - upoważnienie do odbioru dzieci z przedszkola, wypełnić i dostarczyć do placówki. Upoważnienia będą również dostępne w pierwszych dniach września na terenie Przedszkola.

Proszę o aktualizację danych adresowych i telefonicznych.

Ponieważ w tym roku szkolnym nie będzie zebrania proszę zapoznać się ze „Statutem Przedszkola” (na stronie BIP w zakładce „Status prawny”)

Ze względu na epidemię będziemy się z Państwem komunikować telefonicznie ( 42 643 93 98 wew. Gr. I - 11, Gr. II – 12, Gr. III – 13, Grupa IV – 14, Grupa V – 15. Telefon komórkowy dyrektora – 513-072-772), e-maila, facebooka i massengera.


Zasady odpłatności za przedszkole
 1. Pobyt dzieci w godzinach realizacji podstawy programowej od 8.00  do 13.00 jest bezpłatny. Pobyt w godzinach 6.30 – 8.00 i 13.00 – 17.00 jest płatny i wynosi  1,00 zł za każda rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10.00 zł.
 3. Z opłaty za godziny pobytu w Przedszkolu zwolnione są:

- dzieci 6 letnie,

- rodziny posiadające Łódzką Dużą Kartę Rodziny

- rodziny zastępcze.

 1. Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 25 zł  miesięcznie.
 2. Termin opłaty za przedszkole do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym (np. za wrzesień do 15 października)

Koronawirus

27.03.2020

Koronawirus

27.03.2020

Propozycje (artykuły, bajki, filmy) podpowiadające jak wspierać dzieci w tym trudnym okresie.

Znajdziecie tu Państwo linki do ciekawych stron dla dzieci oraz artykułów dla rodziców. Listę linków aktualizujemy na bieżąco.

 Jak większość z Państwa wie, nasze przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji i Integracji Dzieci Zdrowych i Niepełnosprawnych "Karuzela Marzeń". W związku z powyższym gorąco zachęcamy do zalogowania się na FaniMani  Logowanie jest bardzo proste. Podaje się j...

Strona na FB

03.09.2018

Strona na FB

03.09.2018

Tu nas znajdziecie