Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Program rozwoju przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

Uznając integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych za naturalny kierunek ewolucji społeczeństwa, stworzyliśmy placówkę realizującą tę ideę. W przedszkolu naszym wspólnie bawią się, uczą i współdziałają dzieci zdrowe, z wadami słuchu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Opiekę nad nimi sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi. Wszystkich ich cechuje zapał, życzliwość, troska i oddanie dzieciom.

Środowisko przedszkolne jest przyjazne dziecku i bez barier.

Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez edukację przedszkolną, staną się ludźmi otwartymi na drugiego człowieka, posiądą umiejętność zrozumienia, akceptacji, tolerancji i życzliwości. Poprzez realizację programu wychowawczego nasze dzieci nabędą postawę zgodną z normami kultury społecznej. Każdy wychowanek poprzez systematyczne zajęcia ruchowe i gimnastyczne osiągnie maksymalny rozwój fizyczny, a dzięki działaniom i dydaktycznym przedszkola ukierunkowanym na indywidualizację procesu nauczania potencjalny sukces w dalszej edukacji.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Wspólnie z Radą Pedagogiczną kształtują jego oblicze. Są również promotorami idei integracji jako korzystnej formy wychowania ich dzieci.

Również środowisko lokalne dostrzega korzyści wynikające z tolerancji dla drugiego człowieka.

Rada Pedagogiczna tworzy zgrany zespół, motywujący się wzajemnie do ustawicznego doskonalenia. Buduje atmosferę przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

Przedszkole służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu wszystkich pracowników, dając im zadowolenie i satysfakcję.