Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Program rozwoju przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA

Uznając integrację osób zdrowych i niepełnosprawnych za naturalny kierunek ewolucji społeczeństwa, stworzyliśmy placówkę realizującą tę ideę. W przedszkolu naszym wspólnie bawią się, uczą i współdziałają dzieci zdrowe, z wadami słuchu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Opiekę nad nimi sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz pracownicy obsługi. Wszystkich ich cechuje zapał, życzliwość, troska i oddanie dzieciom.

Środowisko przedszkolne jest przyjazne dziecku i bez barier.

Dzieci zdrowe i niepełnosprawne poprzez edukację przedszkolną, staną się ludźmi otwartymi na drugiego człowieka, posiądą umiejętność zrozumienia, akceptacji, tolerancji i życzliwości. Poprzez realizację programu wychowawczego nasze dzieci nabędą postawę zgodną z normami kultury społecznej. Każdy wychowanek poprzez systematyczne zajęcia ruchowe i gimnastyczne osiągnie maksymalny rozwój fizyczny, a dzięki działaniom i dydaktycznym przedszkola ukierunkowanym na indywidualizację procesu nauczania potencjalny sukces w dalszej edukacji.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. Wspólnie z Radą Pedagogiczną kształtują jego oblicze. Są również promotorami idei integracji jako korzystnej formy wychowania ich dzieci.

Również środowisko lokalne dostrzega korzyści wynikające z tolerancji dla drugiego człowieka.

Rada Pedagogiczna tworzy zgrany zespół, motywujący się wzajemnie do ustawicznego doskonalenia. Buduje atmosferę przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

Przedszkole służy rozwojowi zawodowemu i osobistemu wszystkich pracowników, dając im zadowolenie i satysfakcję.