Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Informacje / Інформація

Programy

W przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 obowiązuje program ”Od przedszkolaka do pierwszaka” dla wszystkich grup naszej placówki. Program autorstwa I.Brody, WSiP, W-wa  2017, spełnia  wymagania określone  rozporządzeniem  MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Program jest zgodny z podstawą programową określoną w rozporządzeniu men z dnia 14 lutego 2017 r.

Program:

 • prezentuje ciekawe treści zgodne z podstawą programową,
 • uwzględnia możliwości i potrzeby dzieci,
 • jest bardzo dobrze przygotowany pod względem metodycznym i organizacyjnym,
 • prezentuje praktyczne sposoby osiągania przez dzieci konkretnych umiejętności,
 • do programu dołączone są narzędzia diagnostyczne.

 

Programy autorskie realizowane w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023:

 • „Słucham, czuję, analizuję – wspieranie wszechstronnego rozwoju małego dziecka” autorstwa  B. Chmielewskiej, I. Skibińskiej, realizowany w gr. I.
 • „Kalendarz Świąt Nietypowych” autorstwa  B. Chmielewskiej, A. Krzemieniewskiej i I. Skibińskiej, realizowany w gr. I.
 • „Bez barier – program wspierający rozwój społeczny dziecka w przedszkolu” autorstwa  I. Bugajczyk, B.Krakus, B. Troczyńskiej,  realizowany w grupach II, IV i V. 
 • „Radosny Przedszkolak – program wspierający rozwój dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego” autorstwa  Bugajczyk, K. Fangrat,  B.Krakus, realizowany w grupach II i V.
 • „Zakodowany Przedszkolak czyli pobawmy się, jak zwykle, na dywanie ale… w zielone kodowanie” autorstwa  I. Chudzickej, A.Kurek, M. Wujczak w gr. III i IV.
 • "Muzykowanie z Batti Strauss" autorstwa M. Wujczak w gr. III.

для нас

У дитячому садку в 2022/2023 навчальному році програма «Від дошкільника до дитсадка» поширюється на всі групи нашого закладу. Програма, розроблена І. Броді, WSiP, Варшава, 2017, відповідає вимогам Постанови Міністерства національної освіти від 21 червня 2012 року про допуск програм і навчальних планів дошкільної освіти до використання в школах та затвердження підручники для шкільного використання. Програма відповідає базовому навчальному плану, визначеному наказом Мінекономіки від 14 лютого 2017 року.

програма:

представляє цікавий контент відповідно до основної навчальної програми,
враховує здібності та потреби дітей,
дуже добре підготовлений з точки зору методології та організації,
представляє практичні способи досягнення дітьми конкретних навичок,
До програми входять засоби діагностики.


Оригінальні програми, реалізовані в нашому садочку в 2022/2023 навчальному році:

«Слухаю, відчуваю, аналізую – підтримка всебічного розвитку маленької дитини» Б. Хмілевської, І. Скібінської, реалізована в групі І.
«Календар незвичайних свят» Б. Хмілевської, А. Кшеменєвської та І. Скібінської, виконання в групі І.
«Без бар’єрів – програма підтримки соціального розвитку дитини в дитячому садку» І. Бугайчик, Б. Кракус, Б. Трочинська, реалізована в ІІ, ІV та V групах.
«Щасливий дошкільник – програма підтримки розвитку глухої та слабочуючої дитини» авторів Бугайчик, К. Фанграт, Б. Кракус, реалізована в ІІ та V групах.
«Закодований дошкільник, або граймо, як завжди, на килимі, але ... в зеленому кодуванні» І. Чудзіцка, А. Курек, М. Вуйчак у групі III і IV.
«Музикування з Батті Штраусом» М. Вуйчака в гурті III.