Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

6.30 - 8.30 Rozmowy indywidualne i zespołowe wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresyjną dzieci. Rozwijanie umiejętności społecznych Zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.

8.30 - 9.00 Przygotowanie do śniadania - śniadanie.

9.00 -11.45 Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, wspomagające dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujące czynności intelektualne.
Gry, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze na powietrzu - w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku. Spacery, wycieczki. Zabawa swobodna dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza, wypływająca z inicjatywy dzieci. Sytuacje okolicznościowe, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

11.45 -12.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu - obiad.

12.30 -14.30 Zajęcia relaksacyjne. Zabawa swobodna dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Samorzutna aktywność ruchowa, konstrukcyjna, badawcza, wypływająca z inicjatywy dzieci. Praca indywidualna z dziećmi 5 i 6 -letnimi wspierająca rozwój dziecka w zakresie ciekawości, aktywności, samodzielności. Kształtowanie wiadomości i umiejętności, niezbędnych do podjęcia nauki w szkole. Zabawy ruchowe z inicjatywy nauczyciela. Zajęcia dodatkowe.

14.30 -15.00 Przygotowanie do podwieczorku - podwieczorek.

15.00 -17.00 Samorzutna działalność dziecka. Zabawy wg zainteresowań dzieci. Działania nauczyciela utrwalające, wzbogacające i wspierające indywidualny rozwój dziecka.